Fotoopgaver

Lidt om de forskellige fotoopgaver
Opdeling af fotoopgaver kan gøres på mange måder, men for at få blot en smule overblik har jeg valgt grupperinger som beskrevet nedenfor. Hvis du har an opgave der ikke lige falder ind under disse overskrifter, så kan opgaven måske løses alligevel. Kontakt mig blot og forhør.

Erhvervsfoto
Erhvervsfotografering til internet eller tryk tilbydes. Gerne med en kreativ vinkel. Produkter, bygninger, portrætter, "stemningsbilleder" fra de enkelte afdelinger og processer i virksomheden og meget andet. Inkl. evt. efterbehandling. Se mere...

Produktfoto
Gode billeder sælger varer. Produktfotos (også kaldet "packshots") i høj kvalitet kan fremstilles af alle slags produkter, næsten uanset produkternes fysiske omfang. Hvis der er tale om en Airbus A380, skal vi dog nok lige overveje en passende lokation. Se mere...

Portræt
Portrætbilleder kan laves i enten studie/atelier hos mig eller hos dig. Det kunne også være i omgivelser og miljøer der er naturlige for personen og/eller passer i den aktuelle sammenhæng, hvor billedet skal bruges. Se mere...

Natur- og landskabsfoto
Natur- og landskabsfotografering (herunder arkitektur og tekniske anlæg og lignende) til brug for både trykte publikationer og på nettet. Opgaverne løses helt i en stil der matche den aktuelle anvendelse. Se mere...

Andre fotos
Fotoopgaver af anden art. F.eks. makro-fotos, collager, digitalt efterbehandlede billeder og andet der ikke lige kan placeres i en af ovennævnte kategorier. Se mere...

Fotoopgaver at enhver art